Vacature assistent-tuinchef (werfreserve)

Je assisteert de tuinchef en neemt zijn taken over in geval van afwezigheid (20%)

 • assisteren van de tuinchef bij het invullen en opvolgen van de planning en de dagelijkse werkzaamheden
 • aansturen, bijsturen en controleren van de teamleden bij het uitvoeren van hun taken
 • opstellen van werkinstructies om een veilig gebruik van materialen, machines en producten te waarborgen
 • beheren van keuringen, kap- en vuurvergunningen alsook de gifkast en alle administratie hieromtrent
 • opzetten en opvolgen van ongediertebestrijding 
 • uitvoeren van verschillende administratieve taken zoals het beheer van labels, opzoekingen in databases, aanvragen van offertes …
 • uitwerken van tentoonstellingen rondom bepaalde thema’s en planten
 • eindverantwoordelijk voor de opkweek in serre en kwekerij

Je bent meewerkend tuinier (80%)

 • als meewerkend tuinier de onberispelijke uitvoering van alle werkzaamheden op en rond het domein garanderen en controleren
 • toezien op het toepassen van procedures en werkinstructies om aan veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen te voldoen
 • waarborgen dat onderhoud aan machines en gebouwen alsook kleine herstellingen uitgevoerd worden
 • erover waken dat het team steeds over voldoende materiële middelen beschikt om de opdrachten uit te voeren
 • assisteren bij evenementen, opbouwen, afbreken en opruimen
 • optreden als EHBO-hulpverlener

Wat wij vragen?

Je beschikt over de volgende kennis

 • middelbaar diploma, richting tuinbouw
 • 3 jaar werkervaring
 • goede plantenkennis (sortiment, onderhoud … ) 
 • ervaring in het werken met machines (haagschaar, bosmaaier, kettingzaag, grasmachines … )

  Of je kunt aantonen dat je over gelijkwaardige kennis beschikt.

Je beschikt over de volgende competenties & vaardigheden

 • PC-vaardig
 • goede communicator, bezieler
 • constructief meedenkend
 • bereid tot bijscholing

Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

Wat bieden wij jou?

Voltijdse tewerkstelling, zodra de functie vacant is – voor deze functie wordt een werfreserve van 2 jaar aangehouden. Barema: A2-administratief/logistiek medewerker binnen PC 329 van de socio-culturele sector en aanvullend pensioen (OFP-provant), relevante anciënniteit kan gehonoreerd worden.

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 1. CV-screening
  Maximaal 10 kandidaten gaan door naar de volgende selectieronde.
 2. Schriftelijk examen
  Maximaal 4 kandidaten gaan door naar de volgende selectierondes.
 3. Competentiegericht interview, gevolgd door een praktische proef in Arboretum Kalmthout
 4. Assessment
  Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de jury. We testen je op je competenties, vaardigheden en sociale interactie en communicatie.

Hoe stel je je kandidaat?

Stuur je kandidatuur per e-mail naar eva.dhaenens@arboretumkalmthout.be, motivatiebrief en CV in één document. Je kunt dit doen tot en met 5 november 2018. Vermeld in de bestandsnaam van je document duidelijk de functie waarvoor je solliciteert gevolgd door je naam en voornaam!
Voor meer inlichtingen over de procedure of de functie kun je terecht bij Abraham Rammeloo, conservator – directeur: 03 666 67 41 of abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be.