Vacature tuinchef

Je bent verantwoordelijk voor de optimale werking van het tuinteam. (55%)

 • plannen en organiseren van onderhoudswerken met economisch verantwoord gebruik van medewerkers en middelen om de werking te garanderen
 • coachen, ontwikkelen, aansturen en superviseren van de teamleden
 • optreden als EHBO-hulpverlener
 • aanvullen van planten- en vakkennis door zelfstudie, bijscholing en stages
 • meewerkend tuinier

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en realiseren van een jaarprogramma en een onderhoudsprogramma voor tuin, gebouwen en materialen. (45%)

 • opzetten en opvolgen van plannen om de goede staat van tuin, gebouwen en materialen te verzekeren door de seizoenen heen
 • toezien op het tijdig beschikbaar hebben van de noodzakelijke onderdelen, materialen en technische hulpmiddelen
 • ingrijpen indien afwijkingen van kwaliteit/planning zich voordoen ten gevolge van ziekte, weersomstandigheden, 
 • inschakelen van externe firma’s en leveranciers
 • treffen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, toezien op de beschikbaarheid van vergunningen en keuringen
 • uitwerken van ideeën in concrete projectvoorstellen in termen van tijd, geld, informatie, organisatie en kwaliteit 
 • opvragen en beoordelen van offertes bij derden en doen van gefundeerde voorstellen aan het management
 • adviseren van het management met betrekking tot investeringsplannen en de realisatie van de gekozen investeringen
 • voeren van intern en extern overleg

Wat wij van jou verwachten?

Je beschikt over de volgende kennis

 • Bachelor diploma, richting tuinbouw of groenmanagement
 • 5 jaar werkervaring
 • goede plantenkennis (sortiment, onderhoud … )
 • ervaring in het werken met machines (haagschaar, bosmaaier, kettingzaag, grasmachines ... )

  Of je kunt aantonen dat je over gelijkwaardige kennis beschikt.

Je beschikt over de volgende competenties & vaardigheden

 • goede people manager, je ziet en begrijpt evidente gevoeligheden
 • creatief & flexibel, je past je aanpak of gedrag aan indien de situatie dit vereist
 • kunnen anticiperen op onvoorziene omstandigheden
 • communicator en bezieler
 • bereid tot bijscholing en zelfstudie

Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

Wat wij je bieden?

Voltijdse tewerkstelling vanaf januari 2019. Barema: A1-administratief/logistiek verantwoordelijke binnen PC 329 van de socio-culturele sector en aanvullend pensioen (OFP-provant), relevante anciënniteit kan gehonoreerd worden. Diverse opleidingsmogelijkheden. 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 1. CV-screening
  Maximaal 10 kandidaten gaan door naar de volgende selectieronde
 2. Schriftelijk examen
  Maximaal 4 kandidaten gaan door naar de volgende selectierondes.
 3. Competentiegericht interview, gevolgd door een praktische proef in Arboretum Kalmthout
 4. Assessment
  Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de jury. We testen je op je competenties, vaardigheden en sociale interactie en communicatie.

Hoe stel je je kandidaat?

Stuur je kandidatuur per e-mail naar eva.dhaenens@arboretumkalmthout.be, motivatiebrief en CV in één document. Je kunt dit doen tot en met 5 november 2018. Vermeld in de bestandsnaam van je document duidelijk de functie waarvoor je solliciteert gevolgd door je naam en voornaam!
Voor meer inlichtingen over de procedure of de functie kun je terecht bij Abraham Rammeloo, conservator – directeur: 03 666 67 41 of abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be.