Ambassadeur Slovenië plant boom voor de bijen

publish date
30.05.2023

Ter ere van World Bee Day en de Week van de Bij bracht de Sloveense ambassadeur Barbara Sušnik vandaag een bezoek aan Arboretum Kalmthout. Als bijenvriendelijk land plantte de Ambassadeur namens de Republiek Slovenië een voor bijen aantrekkelijke boom in de arboretumtuin. Ook de Sloveens Staatssecretaris van Landbouw Tatjana Buzeti en vier andere ambassadeurs waren erbij. De bijzondere vriendschap tussen Arboretum Kalmthout en de Republiek Slovenië is tijdens dit feestelijk gebeuren aangehaald.

Vlnr. Burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs, conservator-directeur Abraham Rammeloo, Sloveens Ambassadeur Barbara Sušnik, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Mireille Colson, Sloveens Staatssecretaris van Landbouw Tatjana Buzeti.

Traditioneel brengt de Sloveense Ambassade tijdens elk ambassadeursmandaat een bezoek, om zo de historische band tussen Arboretum Kalmthout en Slovenië blijvend te waarderen. Het bezoek vandaag in het provinciale groendomein Arboretum Kalmthout eert daarenboven de United Nations' World Bee Day -een Sloveens initiatief. Ambassadeur Sušnik plantte samen met gedeputeerde van de provincie Antwerpen Mireille Colson, voorzitter van Arboretum Kalmthout, een boom voor de bijen in de arboretumtuin.

Een symbolische plek

Arboretum Kalmthout is voor Slovenië een symbolische plek waar de Sloveense liefde voor planten en natuur van grondlegster Jelena De Belder-Kovačič, verder blijft bloeien. Ook na haar overlijden in 2003, bleef de hechte vriendschap tussen Vlaanderen, Slovenië en Europa in het arboretum bewaard. Nog steeds trekt Arboretum Kalmthout vele Slovenen aan die zich verder willen verdiepen in de manier van tuinieren van Jelena De Belder-Kovačič.

World Bee Day

Met de boomplanting wil Ambassadeur Sušnik het belang van de bij voor de mens, de ecosystemen en de plantendiversiteit onder de aandacht brengen: “Slovenië blijft zich als een bijenvriendelijk land in de kijker zetten. En het is onder impuls van Slovenië, dat de Verenigde Naties sinds 2017 van 20 mei de World Bee Day maakten. Het voortbestaan van de wereldwijde bijenpopulatie is bedreigd, en daarmee ook de wereldwijde landbouw en voedselvoorziening. Daarom is het van levensbelang om samen actie te ondernemen”.

vlnr. Sloveens Staatssecretaris Tatjana Buzeti, Ambassadeur Slovenië Barbara Sušnik en gedeputeerde van de provincie Antwerpen Mireille Colson, voorzitter van Arboretum Kalmthout.

Nectarbuffet in een Feel Good Garden

Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor Recreatie- en Groendomeinen en voorzitter van Arboretum Kalmthout is enthousiast: “Arboretum Kalmthout viel in 2022 voor de tweede opeenvolgende keer in de Britse prijzen door als partnertuin van de Royal Horticultural Society bekroond te worden als Feel Good Garden of the Year. Vanaf 17 juni vergroot dit groendomein met één hectare arboretumtuin, een bijzondere gebeurtenis. Ook bijen en vlinders worden dan getrakteerd op een extra nectarbuffet, en dat kunnen we vanuit de provincie Antwerpen enkel toejuichen."

Gedeputeerde Mireille Colson van de provincie Antwerpen en conservator-directeur Abraham Rammeloo bedankten de Sloveense Ambassade voor de symbolische en waardevolle boomplanting in de arboretumtuin.

Bijenvriendelijke acacia

De boom die een plek kreeg nabij de Gele Tuin van Arboretum Kalmthout is een voor bijen erg aantrekkelijke acacia. Robinia x margaretta is een natuurlijke kruising tussen twee Noord-Amerikaanse soorten: Robinia hispida en Robinia pseudoacacia. De boom heeft een grote sierwaarde omwille van zijn roze-rode bloemen die in de late lente verschijnen. Deze variëteiten produceren bloemen in verschillende tinten; sommige wit, andere in verschillende schakeringen van roze tot donkerrood. De cultivar 'Georgia da Torino' is een uitstekende selectie. Deze boom is erg resistent met sterke en tegelijk flexibele takken. Robinia × margaretta 'Georgia da Torino' produceert overvloedig veel en spectaculaire paarsroze bloemen met een roze-gele vlek binnenin. De bloemen geuren zoet en trekken volop honingbijen aan. De boom kan tot 10 meter hoog worden en houdt van een plek in de zon met een doorlatende bodem.

Het belang van de bij

Arboretum Kalmthout organiseerde begin maart van dit jaar met de steun van de Sloveense ambassade een internationale studiedag over bijen waarbij experts vanuit de universiteiten van Gent en Wageningen (NL) een stand van zaken over de varroamijt gaven en waarbij de Sloveense imkervereniging Apimondia -die aan de wereldtop staat- het belang van bijen voor de mens benadrukte.
Bestuivers als bijen en vlinders spelen een cruciale rol in het voortbestaan van de ecosystemen en de biodiversiteit, en zo ook in de wereldwijde voedselvoorziening. Hoe langer, hoe meer worden zij door tussenkomst van de mens bedreigd in hun voortbestaan.

“Met een klein gebaar zoals het aanplanten van bijen- of vlindervriendelijke planten, kan eenieder op een duurzame manier bijdragen en hen betere overlevingskansen bieden”, benadrukte Sloveense Staatssecretaris Buzeti bij de boomplanting.

Het plantencentrum van Arboretum Kalmthout helpt bezoekers bij het maken van hun plantenkeuze. Arboretumimker en coördinator van het plantencentrum Rob Van Bauwel zorgt het jaar rond voor een uitgebreid en divers aanbod van bijen- en vlinderlokkende bomen en planten.

Sloveense roots in Kalmthout

De boomplanting heeft een symbolische waarde voor Arboretum Kalmthout. Jelena De Belder-Kovačič, een van de grondleggers van Arboretum Kalmthout, is in Slovenië geboren en de link met haar vaderland is gebleven, ook na haar dood in 2003. Jelena Kovačič, een Sloveense landbouwingenieur, huwde begin de jaren 1950 met botanicus Robert De Belder. Onder hun bezielende leiding groeide Arboretum Kalmthout uit tot een van de meest prestigieuze botanische collecties ter wereld.

Conservator-directeur Abraham Rammeloo verduidelijkt:
“De banden tussen Jelena De Belder en haar vaderland bleven erg belangrijk. Op de Sloveense televisie was zij een graag geziene gast die over planten en tuinen vertelde en zo vele van haar landgenoten inspireerde. Mede hierdoor kwamen vele jonge studenten uit Slovenië naar België voor een vervolmakingstage in Arboretum Kalmthout of Hemelrijk Essen, het familiedomein van de De Belders. Ze bekwaamden zich in de tuinierskunst en vergrootten hun plantenkennis.”

Enkele van deze studenten kregen na hun stagetijd belangrijke functies. Jože Strgar werd burgemeester van de hoofdstad Ljubljana en Janko Zver is nog steeds tuinchef van het nationale arboretum Volčji Potok. Arboretum Kalmthout werkt regelmatig samen met de botanische tuin van de universiteit van Ljubljana en met het nationale arboretum Volčji Potok.

Rob Van Bauwel, coördinator van het plantencentrum en imker van Arboretum Kalmthout, toont de bijen die in de traditionele Sloveense bijenkast aan de vijver wonen, een geschenk van de Sloveense Ambassade uit 2021.

Sloveense bijenkast

In 2021 schonk de toenmalige Sloveense ambassadeur dr. Rado Genorio tijdens een feestjaar voor de republiek een traditionele Sloveense bijenkast. Deze staat nu op een mooie plek aan de oever van de grote vijver, waar bezoekers hem van dichtbij én veraf kunnen bewonderen. Ondertussen biedt hij onderdak twee bijenvolken. Het aanvliegen van de bijen, beladen met stuifmeel en volgezogen met nectar, kan men door een grote verrekijker aan de overzijde van de bijenkast bestuderen. Als alles goed gaat, kan de arboretumimker deze zomer voor het eerst honing uit deze bijzondere kast oogsten.

Slovenië, land van bijen en honing

Slovenië staat gekend om zijn schitterende natuur, én om zijn honing. Wie het land ooit bezocht, weet dat de bijenteelt onlosmakelijk verbonden is met zijn geschiedenis, de cultuur en de identiteit van zijn inwoners. Slovenië telt niet minder dan 10.000 imkers – dat is één per 200 inwoners – waarmee het wereldwijd tot de toplanden voor de imkerij behoort. Zowel in de natuur als in de stad staan bijenkorven, en duurzaam ‘apitoerisme’ is de laatste jaren in opmars. Slovenen dragen een groot respect uit voor hun bijenvolken. Het is het enige land in de Europese Unie waar bijen zelfs een wettelijke bescherming genieten. In 2011 verbood Slovenië als één van de eerste Europese lidstaten het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.