Arboretum Kalmthout breidt uit met één hectare

publish date
06.07.2020
Familie Hubens-Van Laethem poseert samen met de directeur van Arboretum Kalmthout en de gedeputeerde van de provincie Antwerpen in hun tuin met rijkelijke borders en oude bomen op de achtergrond, naar aanleiding van de verkoop van hun domein aan Arboretum Kalmthout en Provincie Antwerpen.
v.l.n.r. de verkopers Guy Hubens, Vera Hubens-Luten, Sonia Van Laethem-Hubens. Vervolgens Abraham Rammeloo, conservator-directeur van Arboretum Kalmthout en Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Het komt niet vaak voor dat een botanische tuin kan uitbreiden en zeker niet met 8% in één keer. De provincie Antwerpen en Arboretum Kalmthout investeren daarom samen in deze zeldzame opportuniteit.

Met de verkoper, de familie Hubens, is er een principieel akkoord om de eigendom aan te kopen aan de schattingswaarde die door een beëdigd expert vastgesteld werd.

“Zo’n unieke gelegenheid mochten we niet laten liggen, dit nieuwe terrein vormt bovendien een ruimtelijke schakel tussen de bestaande arboretumtuin en het grenspark Kalmthoutse Heide. Door de geplande ontharding van de waterloop over het domein beschikken we over een groenblauwe ader zodat recreatie en natuur elkaar hier perfect versterken,” beklemtoont Jan De Haes, gedeputeerde provincie Antwerpen.

Luchtfoto van groendomein Arboretum Kalmthout met een aanpalend stuk tuin van 1 hectare aangeduid door een gele kader.
De groene lijn duidt het huidige 12,5 ha domein van Arboretum Kalmthout aan; de gele zone omvat de toekomstige uitbreiding met 1 ha, gelegen aan de Lindendreef 38 in Kalmthout.

Op het terrein groeien nu al enkele imposante, volwassen bomen. Er is een statige rode beuk, met takken tot aan de grond, een prachtige zomereik groeit er langs de Zwanenloop die dwars door het terrein loopt en een imposante Robinia trekt in het voorjaar vele bijen aan. Maar er groeit nog meer. Er is een grote Japanse notenboom (Ginkgo), meer dan 70 jaar geleden geplant door Alex Hubens samen met Antoine Kort, de toenmalige directeur van de kwekerij in de tijd vóór er sprake van een arboretum was. Maar ook te bewonderen zijn de breed uitgegroeide toverhazelaars (Hamamelis) en vele rozen die er op advies van grondlegster van Arboretum Kalmthout Jelena De Belder kwamen.

“Er is gelukkig veel plek vrij om collecties aan te planten. Prioriteit gaat daarbij naar onze erfgoedcollecties met cultivars en introducties uit eigen land”, licht Abraham Rammeloo toe, conservator-directeur Arboretum Kalmthout.

Een oudere dame geeft een toespraak bij een plattegrond op een staander op het gazon van een grote tuin met rijkelijke borders en oude bomen op de achtergrond.
Dankzij verkoper Sonia Van Laethem-Hubens kan Arboretum Kalmthout nogmaals groeien met een hectare die aansluit op de rode tuin -in de jaren 1990 eveneens overgekocht van de familie Hubens.

Gedroomd scenario

Voor de familie Hubens is de verkoop van hun eigendom aan de provincie een gedroomd scenario. Bijna 25 jaar geleden kocht de provincie Antwerpen reeds één hectare van hen over. Op die plek is nu de rode tuin en een deel van de grote evenementenweide. Dat nu het resterende eigendom ook aan het provinciaal groendomein kan worden toegevoegd, stemt hen zeer tevreden.

“De gedachte dat de grote tuin daadwerkelijk tuin zal blijven en dat ik er nog steeds in zal kunnen wandelen, geeft me veel voldoening,” vertelt Sonia Van Laethem-Hubens, verkoper en tot voor kort bewoner van de woning op het terrein.

Koning Boudewijnstichting

Om de aankoop mogelijk te maken leggen de provincie Antwerpen en Arboretum Kalmthout de budgetten samen, maar rekenen ook op de bijdrage van al wie dit unieke project genegen is. Een wervingscampagne voor fondsen om deze aankoop te realiseren zal de komende drie jaar lopen. Hierbij verleent de Koning Boudewijnstichting haar medewerking. Giften kunnen gestort worden op een speciale projectrekening, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de gestructureerde mededeling “128/3256/00029”. De steun voor dit project is fiscaal aantrekkelijk voor donateurs. De opstart van de campagne volgt binnenkort.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De aankoop van dit terrein en de vergroting van Arboretum Kalmthout past binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De provincie Antwerpen draagt bij tot doelstelling 11.4: het veiligstellen en beschermen van het culturele en natuurlijke erfgoed maar ook tot doelstelling 11.7: het voorzien van een universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke groene openbare ruimtes.

Arboretum Kalmthout heeft nu de opdracht om een visie te ontwikkelen over de inrichting van het nieuwe terrein, de aansluiting tussen de bestaande tuin en het nieuwe stuk, maar in het bijzonder ook over de aanwending van de gebouwen.

Volgende van de detaillijst